Jednosc Spólka z.o.o

CONTACT DETAILS

ul. Zielony Rynek 7
67-400 Wschowa
Poland

Tel: +48 65 5403716

Website: www.jednosc.pl

E-mail: jednosc@jednosc.pl

KEY PERSONNEL

Sales & Finance: Tomasz Przybylski
Production: Mikolaj Radel

COMPANY DETAILS

VAT No: PL6971645056

LOCATION

PRODUCTS/SERVICES